شرایط مسابقه

شرایط مسابقه

  • طرح های ارسالی می بایست اصیل، نو و قابل اجرا باشند( البته اقتباس با معرفی اصالت مجاز است ولی کپی برداری پذیرفته نمی شود).
  • از ارکان اصلی شرکت در جشنواره طراحی بنه ، نو آوری و خلاقیت در نمادها و نشانه های موجود در طرح ، شکل و فرم آنها ، نوع وفرهنگ استفاده از مبلمان، مواد و مصالح تشکیل دهنده و همچنین نحوه اجرا است.
  • طرح نهایی می بایست تعریفی جامع از مراحل طراحی را درخود داشته باشد که شامل : (موضوع و فرایند طرحی ، نقشه های اجرایی به همراه جزئیات ساخت و تولید، طرح سه بعدی از زوایای مختلف همراه با مونتاژ در محیط و نمایش کاربری طرح).
  • لازم به توضیح است کنفرانس دکو 2018 فضایی مناسب را در نمایشگاهی جانبی برای معرفی طرح های منتخب در نظر خواهد گرفت