شرایط و قوانین

شرایط و قوانین شرکت در مسابقه شامل موارد زیر است :

  1. تکمیل فرم مشخصات شرکت در جشنواره، تکمیل گواهی اصالت و بارگذاری اثر درپایگاه اینترنتی جشنواره به آدرس www.farakhan.ncfdeco.com تا پایان روز پنج شنبه دهم آبان ماه 1397 امکان پذیر خواهد بود.
  2. اطلاعات جعلی، ثبت نام شرکت کنندگان را باطل می کند و دبیرخانه ی جشنواره هیچ تعهدی در قبال اطلاعات نادرست ندارد.
  3. ثبت نام صحیح از نظر جشنواره هنگامی اتفاق می افتد که فرد ثبت نام کننده، کد رهگیری دریافت کند
  4. جوایز قابلیت انتقال ندارد و نمی توان آن را به کالا و یا خدمات تبدیل کرد.
  5. هیئت داوران این اجازه را دارند که یک جایزه را بین دو نفر یا یک گروه تقسیم کنند.
  6. زمان بارگزاری آثار تا پایان روز پنج شنبه دهم آبان 1397 ممکن خواهد بود. متأسفانه این تاریخ جشنواره قابل تمدید نخواهد بود.
  7. آثار برگزیده و نمونه (پروتوتایپ) ساخته شده که به دبیرخانه جشنواره رسیده اند، به هیچ وجه مسترد نخواهند شد.
  8. هرگونه نقض قوانین مسابقه توسط شرکت کننده، ثبت نام فرد را باطل می کند.
  9. شرکت در جشنواره به معنای پذیرفتن تمامی شروط و معیارهای مسابقه، قوانین ناظر بر حقوق مالکیت معنوی و محدودیت های حاصل از این شرایط و قوانین خواهد بود.