مراحل شرکت و چگونگی ثبت نام

مراحل شرکت در مسابقه ی جشنواره :

  1. مطالعه دقیق و کامل فراخوان
  2. ثبت نام از طریق وبسایت
  3. دریافت نام کاربری و گذرواژه
  4. بارگذاری دوبرگ (sheet) سایز70*100 طبق دستورالعمل پایگاه خبری
  5. بارگذاری متن توضیحی (حداکثر 300 واژه)


چگونگی ثبت نام :

هر شخص تنها یک بار می تواند به عنوان سرگروه در سایت ثبت نام کند و بیش از یک بار، تنها به عنوان همکار طراح امکان پذیر است.
لازم است که هر شرکت کننده ، در حین ثبت نام و پس از مطالعه ی دقیق شیوه نامه، مفاد و قوانین و ضوابط جشنواره ی طراحی بنه را بپذیرد.